ПП16-2016 Измерване съпротивлението на заземителите от защитни заземителни уредби в ЦТБ Соколово

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация Приложение 1 07-03-2016 15:16:00 Изтеглете файл
Представяне на участника Приложение 2 07-03-2016 15:15:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 3 07-03-2016 15:15:00 Изтеглете файл
Ценово предложение Приложение 4 07-03-2016 15:15:00 Изтеглете файл
Декларация съгласие с клаузите на договор - Приложение 5 07-03-2016 15:14:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнители - Приложение 6 07-03-2016 15:12:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение 7 07-03-2016 15:11:00 Изтеглете файл
Проект на договор Приложение 8 07-03-2016 15:11:00 Изтеглете файл
Проект споразумение ЗБУТ Приложение 8-1 07-03-2016 15:10:00 Изтеглете файл