ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП16-2016 Измерване съпротивлението на заземителите от защитни заземителни уредби в ЦТБ Соколово

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД ,,Държавен резерв” ЦТБ с. Соколово, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Измерване съпротивлението на заземителите от защитни заземителни уредби в Централна техническа база с. Соколово. Договорът е със срок на изпълнение от 01.09.2016 г. до 30.09.2016 г.”