ПП36-2016 Измерване съпротивлението на защитните заземителни уредби към ТД ДР. Бургас

Документация за участие

Документи
Административни сведения 11-04-2016 14:52:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност 11-04-2016 14:51:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на договора и споразумение 11-04-2016 14:51:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител 11-04-2016 14:50:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП 11-04-2016 14:49:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнители по чл.56,_ал.1,_ т.8_от_ЗОП 11-04-2016 14:48:00 Изтеглете файл
Оферта 11-04-2016 14:48:00 Изтеглете файл
Проект на договор 11-04-2016 14:47:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗЗБУТ 11-04-2016 14:47:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 11-04-2016 14:47:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 11-04-2016 14:46:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 11-04-2016 14:45:00 Изтеглете файл