ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП36-2016 Измерване съпротивлението на защитните заземителни уредби към ТД ДР. Бургас

ДА ДРВВЗ чрез ТД ДР – гр. Бургас обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Измерване съпротивлението на защитните заземителни уредби към ТД "Държавен резерв" гр. Бургас”