ПП29-2016 Изграждане на надземен пожарен хидрант и свързване към входящ водопровод в СБ Дебелец и Габрово

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация - Приложение №1 05-04-2016 12:15:00 Изтеглете файл
Административни сведения - Прилoжение № 2 05-04-2016 12:14:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение №3 05-04-2016 12:13:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение №4 05-04-2016 12:12:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 05-04-2016 12:11:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение №6 05-04-2016 12:10:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП Приложение - №7 05-04-2016 12:09:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 45, ал. 5 от ЗОП - Приложение №8 05-04-2016 12:08:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение №9 05-04-2016 12:07:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с проекта на договор - Приложение №10 05-04-2016 12:06:00 Изтеглете файл
Споразумение ЗБУТ - Приложение №10 05-04-2016 12:06:00 Изтеглете файл
Декларация за оглед- Приложение №12 05-04-2016 12:03:00 Изтеглете файл