ПП37-2016 Изграждане на компютърна мрежа с електрозахранване и активно оборудване - ТД ДР София, доставка на защитна стена - ЦУ ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Документация - съдържание 13-04-2016 15:47:00 Изтеглете файл
Условия 13-04-2016 15:46:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 13-04-2016 15:46:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 13-04-2016 15:45:00 Изтеглете файл
Оферта 13-04-2016 15:45:00 Изтеглете файл
Проект на договор 13-04-2016 15:44:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 5 от ЗОП Приложение 6 13-04-2016 15:43:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП Приложение 7 13-04-2016 15:37:00 Изтеглете файл
Техническо предложение Приложение 8 13-04-2016 15:36:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнители Приложение 9 13-04-2016 15:35:00 Изтеглете файл
Скица към Техническата спецификация 13-04-2016 15:30:00 Изтеглете файл