ПП26-2016 Доставка на енергиен продукт за отопление - газьол, за нуждите на ЦТБ Соколово.

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация - Приложение 1 24-03-2016 11:36:00 Изтеглете файл
Представяне на участника - Приложение 2 24-03-2016 11:35:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 3 24-03-2016 11:35:00 Изтеглете файл
Декларация съгласие с клаузите на проекта на договор - приложение 4 24-03-2016 11:34:00 Изтеглете файл
Декларация съгласие с клаузите на проекта на договор - Приложение 5 24-03-2016 11:33:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнители - Приложение 6 24-03-2016 11:32:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение 7 24-03-2016 11:32:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение 8 24-03-2016 11:31:00 Изтеглете файл
Споразумение ЗЗБУТ- Приложение 8-1 24-03-2016 11:30:00 Изтеглете файл