ПП30-2016 Демонтаж на стара дограма, изработка, доставка и монтаж на PVC дограма с включено измазване (обръщане) в складова база Иваново

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация - Приложение № 1 05-04-2016 13:43:00 Изтеглете файл
Административни сведения - Приложение № 2 05-04-2016 13:42:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 3 05-04-2016 13:41:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 4 05-04-2016 13:41:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 05-04-2016 13:40:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение № 6 05-04-2016 13:39:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 7 05-04-2016 13:38:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП Приложение № 8 05-04-2016 13:37:00 Изтеглете файл
Проект на Договор - Приложение № 9 05-04-2016 13:36:00 Изтеглете файл
Споразумение ЗБУТ - Приложение № 10 05-04-2016 13:35:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие - Приложение № 11 05-04-2016 13:34:00 Изтеглете файл
Декларация за оглед - Приложение № 12 05-04-2016 13:33:00 Изтеглете файл