ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП30-2016 Демонтаж на стара дограма, изработка, доставка и монтаж на PVC дограма с включено измазване (обръщане) в складова база Иваново

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД ДР – гр. Велико Търново, обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Демонтаж на стара дограма, изработка, доставка и монтаж на PVC дограма с включено измазване (обръщане) на прозорците в складова база Иваново към ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново”