ПП27-2016 Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани в складовите бази към ТД ДР Плевен

Документация за участие

Документи
Представяне на участника - Приложение 1 05-04-2016 11:52:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 2 05-04-2016 11:51:00 Изтеглете файл
Ценово предложение Приложение 3 05-04-2016 11:51:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал.5 - Приложение 4 05-04-2016 11:50:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност Приложение 5 05-04-2016 11:49:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение 6 05-04-2016 11:47:00 Изтеглете файл
Споразумение - Приложение 6.1 05-04-2016 11:46:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнителя чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение 7 05-04-2016 11:45:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 05-04-2016 11:45:00 Изтеглете файл