ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП27-2016 Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани в складовите бази към ТД ДР Плевен

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД „Държавен резерв“ Плевен, обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани  в складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр. Плевен”