ПП69-2015 Услуга за извършване на техническо обслужванена на носими пожарогасители в административната сграда и складовите бази на ТД ДР – гр. Варна

Документация за участие

Документи
Проект на договор пожарогасители 30-10-2015 14:49:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБЗУТ 30-10-2015 14:48:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 30-10-2015 14:47:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 1 30-10-2015 14:46:00 Изтеглете файл
Представяне на участника - Приложение № 2 30-10-2015 14:45:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 3 30-10-2015 14:44:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Приложение № 4 30-10-2015 14:43:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП - Приложение № 8 30-10-2015 14:42:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение № 12 30-10-2015 14:41:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 13 30-10-2015 14:40:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 15 30-10-2015 14:38:00 Изтеглете файл