ПП83-2015 Реконструкция на дъждовна канализация на площадката на СБ Силистра към ТД ДР Варна

Документация за участие

Документи
Техническо предложение 09-12-2015 16:41:00 Изтеглете файл
Представяне на участника 09-12-2015 16:40:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 09-12-2015 16:39:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор 09-12-2015 16:38:00 Изтеглете файл
Декларация застраховка проф. отговорност 09-12-2015 16:37:00 Изтеглете файл
Декларация вложени материали 09-12-2015 16:36:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП 09-12-2015 16:36:00 Изтеглете файл
Проект на договор СМР 09-12-2015 16:35:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБЗУТ 09-12-2015 16:34:00 Изтеглете файл
Методика за оценка на офертите 09-12-2015 16:33:00 Изтеглете файл
АКТ обр. 19 09-12-2015 16:32:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност 09-12-2015 16:31:00 Изтеглете файл
Оферта 09-12-2015 16:30:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 09-12-2015 16:29:00 Изтеглете файл
Количествена сметка 09-12-2015 16:28:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 09-12-2015 16:27:00 Изтеглете файл