ПП8-2015 Поддръжка на пожароизвестителни системи - ТД Плевен

Документация за участие

Документи
Ценово предложение - Приложение № 1 19-03-2015 12:01:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност - Приложение № 2 19-03-2015 12:00:00 Изтеглете файл
Декларация чл.45 ал.5 - Приложение № 3 19-03-2015 11:59:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 4 19-03-2015 11:54:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проектодоговора - Приложение № 5 19-03-2015 11:52:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 6 19-03-2015 11:52:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 19-03-2015 11:51:00 Изтеглете файл