ПП45-2015 Извършване на основен ремонт на административната сграда на СБ Търговище към ТД ДР Варна

Документация за участие

Документи
Техническо предложение - Приложение 1 12-08-2015 14:11:00 Изтеглете файл
Административни сведения - Приложение 2 12-08-2015 14:10:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 3 12-08-2015 14:10:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие - Приложение 4 12-08-2015 14:09:00 Изтеглете файл
Декларация застраховка проф. отговорност - Приложение 5 12-08-2015 14:09:00 Изтеглете файл
Декларация вложени материали - Приложение 6 12-08-2015 14:08:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП - Приложение 8 12-08-2015 14:07:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 12-08-2015 14:07:00 Изтеглете файл
Проект на договор СМР - Приложение 9 12-08-2015 14:06:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБЗУТ - Приложение 9-1 12-08-2015 14:06:00 Изтеглете файл
Методика за оценка на офертите - Приложение 10 12-08-2015 14:05:00 Изтеглете файл
АКТ обр. 19 - Приложение 11 12-08-2015 14:04:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение 12 12-08-2015 14:03:00 Изтеглете файл
Заявление - Приложение 14 12-08-2015 14:02:00 Изтеглете файл