ПП35-2015 Изграждане на водопроводно отклонение и вътрешна водопроводна мрежа за СБ Иваново

Документация за участие

Документи
Документация за участие 14-07-2015 16:37:00 Изтеглете файл
Указания за подготовка на офертата 14-07-2015 16:36:00 Изтеглете файл
Оферта с административни сведения - Приложение № 1 14-07-2015 16:35:00 Изтеглете файл
Техническо задание - Приложение № 2 14-07-2015 16:34:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 3 14-07-2015 16:33:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 4 14-07-2015 16:32:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 14-07-2015 16:31:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 6 14-07-2015 16:30:00 Изтеглете файл
Списък на екипа от технически лица - Приложение № 7 14-07-2015 16:29:00 Изтеглете файл
Списък на основните договори - Приложение № 8 14-07-2015 16:28:00 Изтеглете файл
Декларация за техническо оборудване - Приложение № 9 14-07-2015 16:27:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал.5 ЗОП - Приложение № 10 14-07-2015 16:27:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 11 14-07-2015 16:26:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение № 12 14-07-2015 16:25:00 Изтеглете файл
Декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.8 ЗОП - Приложение №13 14-07-2015 16:24:00 Изтеглете файл
Декларация за извършено посещение на място - Приложение № 14 14-07-2015 16:23:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 15 14-07-2015 16:22:00 Изтеглете файл
Проект на Споразумение по ЗЗБУТ- Приложение № 16 14-07-2015 16:20:00 Изтеглете файл