ПП34-2015 Техническо обслужване на пожарогасители при ТД ДР Пловдив

Документация за участие

Документи
Съдържание - Документация 13-07-2015 14:43:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 13-07-2015 14:42:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение №1 13-07-2015 14:42:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение №2 13-07-2015 14:41:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47,ал.5 - Приложение №3 13-07-2015 14:40:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност - Приложение №5 13-07-2015 14:39:00 Изтеглете файл
Декларация с клаусите на дог и спораз. - Приложение №4 13-07-2015 14:39:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 7 13-07-2015 14:38:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение №6 13-07-2015 14:38:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 8 13-07-2015 14:37:00 Изтеглете файл
Проект на договор 13-07-2015 14:36:00 Изтеглете файл