ПП32-2015 Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло - ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Условия 30-06-2015 16:55:00 Изтеглете файл
Приложение № 1 към Техническа спецификация 30-06-2015 16:53:00 Изтеглете файл
Приложение № 2 към Техническа спецификация 30-06-2015 16:52:00 Изтеглете файл
Приложение № 3 към Техническа спецификация 30-06-2015 16:50:00 Изтеглете файл
Приложение № 4 към Техническа спецификация 30-06-2015 16:50:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 30-06-2015 16:48:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 3 30-06-2015 16:47:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 4 30-06-2015 16:47:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 30-06-2015 16:46:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 6 30-06-2015 16:45:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47, ал.5 - Приложение № 7 30-06-2015 16:44:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност чл.33, ал.4 от ЗОП - Приложение - № 8 30-06-2015 16:43:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнители-чл.56,_ал.1,_ т.8_от_ЗОП - Приложение - № 9 30-06-2015 16:40:00 Изтеглете файл