ПП31-2015 Транспортна услуга за превоз на товари - ТД В. Търново

Документация за участие

Документи
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 30-06-2015 16:20:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение 1 30-06-2015 16:19:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение 3 30-06-2015 16:18:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение 2 30-06-2015 16:18:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 4 30-06-2015 16:17:00 Изтеглете файл
Декларация за техническо оборудване - Приложение 6 30-06-2015 16:16:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 5 30-06-2015 16:16:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение 7 30-06-2015 16:15:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал 5 от ЗОП Приложение 8 30-06-2015 16:14:00 Изтеглете файл
Проект Договор - Приложение 9 30-06-2015 16:14:00 Изтеглете файл
Споразумение ЗБУТ Приложение 10 30-06-2015 16:14:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие - Приложение 11 30-06-2015 16:13:00 Изтеглете файл