ПП25-2015 Измерване съпротивлението на защитни заземителни уредби в СБ Българово

Документация за участие

Документи
Декларация конфиденциалност - Приложение № 4 02-06-2015 16:31:00 Изтеглете файл
Декларация с клаузите на договора и споразумение - Приложение № 5 02-06-2015 16:30:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП - Приложение № 6 02-06-2015 16:30:00 Изтеглете файл
Декларация - подизпълнители-чл.56,ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение № 3 02-06-2015 16:29:00 Изтеглете файл
Проект на договор 02-06-2015 16:28:00 Изтеглете файл
Споразумение СБУТ 02-06-2015 16:28:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 02-06-2015 16:27:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение №1 02-06-2015 16:27:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 2 02-06-2015 16:26:00 Изтеглете файл