ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП25-2015 Измерване съпротивлението на защитни заземителни уредби в СБ Българово

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ТД ДР гр. Бургас, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Измерване съпротивлението на защитни заземителни уредби в СБ гр. Българово към ТД „Държавен резерв” гр. Бургас и проверка на изолиращи щанги, проверка на диелектрични боти и диелектрични ръкавици