ПП22-2015 Текущ ремонт на плосък покрив - ТД Пловдив

Документация за участие

Документи
Споразумение проект 27-05-2015 11:55:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 27-05-2015 11:55:00 Изтеглете файл
Договор проект 27-05-2015 11:54:00 Изтеглете файл
ПР7 - Декларация от подизпълнител 27-05-2015 11:54:00 Изтеглете файл
ПР6 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 27-05-2015 11:53:00 Изтеглете файл
ПР5 - Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП 27-05-2015 11:52:00 Изтеглете файл
ПР4- Декларация за съгласие с клаузите на договора и споразумението 27-05-2015 11:50:00 Изтеглете файл
ПР3 - Декларация конфиденциалност 27-05-2015 11:49:00 Изтеглете файл
ПР 2 - Техническо предложение 27-05-2015 11:48:00 Изтеглете файл
ПР 1 - Ценово предложение 27-05-2015 11:46:00 Изтеглете файл