ПП20-2015 Поддръжка на пожароизв. с-ми - ТД В.Търново

Документация за участие

Документи
Декларация за съгласие 04-05-2015 14:16:00 Изтеглете файл
Споразумение ЗБУТ 04-05-2015 14:15:00 Изтеглете файл
Проект на договор 04-05-2015 14:13:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 04-05-2015 14:12:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 04-05-2015 14:12:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност 04-05-2015 14:10:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 04-05-2015 14:09:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 04-05-2015 14:09:00 Изтеглете файл
Оферта 04-05-2015 14:07:00 Изтеглете файл
Критерии за оценка 04-05-2015 14:06:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 04-05-2015 14:06:00 Изтеглете файл
Съдържание 04-05-2015 14:05:00 Изтеглете файл