ПП14-2015 Почистване на резервоари - ТД Пловдив и ТД Ст. Загора

Документация за участие

Документи
Условия за участие - Приложение №1 30-03-2015 17:39:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 3 30-03-2015 17:25:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 4 30-03-2015 17:24:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 30-03-2015 17:23:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47, ал.5 - Приложение № 7 30-03-2015 17:22:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност чл.33, ал.4 от ЗОП - Приложение № 8 30-03-2015 17:21:00 Изтеглете файл
Декларация подизпълнители - чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение № 9 30-03-2015 17:20:00 Изтеглете файл
Съдържание 30-03-2015 17:20:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 30-03-2015 17:19:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 6 30-03-2015 17:18:00 Изтеглете файл