ПП14-2015 Почистване на резервоари - ТД Пловдив и ТД Ст. Загора

Договори и споразумения

Документи
Договор 20-05-2015 16:44:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение към договора 20-05-2015 16:43:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение към договора 20-05-2015 16:43:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение към договора 20-05-2015 16:42:00 Изтеглете файл