ПП10-2015 Техническо обслужване и ремонт на леки автомобили - ТД Плевен

Документация за участие

Документи
Договор 23-03-2015 16:48:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 23-03-2015 16:47:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 23-03-2015 16:47:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност - Приложение № 1 23-03-2015 16:46:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проектодоговора - Приложение № 2 23-03-2015 16:44:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47, ал.5 - Приложение № 3 23-03-2015 16:43:00 Изтеглете файл