ПП1-2015 Независим стоков контрол на резерви и запаси в бази и складове на ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Образец на техническо предложение 19-01-2015 17:23:00 Изтеглете файл
ПР-9 Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 19-01-2015 17:22:00 Изтеглете файл
ПР-7 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 19-01-2015 17:21:00 Изтеглете файл
ПР-6 Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 19-01-2015 17:20:00 Изтеглете файл
Образец на ценово предложение 19-01-2015 17:19:00 Изтеглете файл
Образец на оферта 19-01-2015 17:18:00 Изтеглете файл
Методика за оценка на оферти 19-01-2015 17:17:00 Изтеглете файл
Проект на договор 19-01-2015 17:16:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 19-01-2015 17:11:00 Изтеглете файл
Условия за участие 19-01-2015 17:10:00 Изтеглете файл
Съдържание 19-01-2015 17:00:00 Изтеглете файл