ПП24-2015 Доставка и обновяване на месни консерви

Документация за участие

Документи
Съдържание 30-06-2015 14:37:00 Изтеглете файл
Условия - Приложение № 1 30-06-2015 14:35:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 2 30-06-2015 14:35:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 4 30-06-2015 14:34:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 5 30-06-2015 14:33:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 6 30-06-2015 14:32:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 7 30-06-2015 14:30:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 8 30-06-2015 14:29:00 Изтеглете файл
Съгласие за подизпълнител - Приложение № 9 30-06-2015 14:27:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 10 30-06-2015 14:26:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 11 30-06-2015 14:25:00 Изтеглете файл
За отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП - Приложение № 12 30-06-2015 14:23:00 Изтеглете файл