ПП23-2015 Абонаментно сервизно поддържане на пожароизв. с-ма - СБ Сливен

Документация за участие

Документи
Съдържание 27-05-2015 11:27:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 2 27-05-2015 11:26:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение 1 27-05-2015 11:26:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение №3 27-05-2015 11:25:00 Изтеглете файл
Ценово предложение- Приложение № 4 27-05-2015 11:24:00 Изтеглете файл
Декларация_чл.47,_ал.5-приложение № 5 27-05-2015 11:22:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 6 27-05-2015 11:20:00 Изтеглете файл