ПП21-2015 Контрол и ремонт на мълниезащитни уредби - ТД В. Търново

Документация за участие

Документи
Декларация за съгласие - Приложение №10 11-05-2015 13:27:00 Изтеглете файл
Споразумение ЗБУТ - Приложение №9 11-05-2015 13:27:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение №8 11-05-2015 13:26:00 Изтеглете файл
Декларация по 47,ал. 5 от ЗОП - Приложение №7 11-05-2015 13:25:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение №6 11-05-2015 13:24:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение №5 11-05-2015 13:24:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 11-05-2015 13:23:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение №3 11-05-2015 13:22:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение №2 11-05-2015 13:21:00 Изтеглете файл
Съдържание 11-05-2015 13:20:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение №1 11-05-2015 13:20:00 Изтеглете файл