ПП80-2015 Извършване на ремонтно строителни-монтажни работи - СБ Самоков към ТД ДР - гр.София

Документация за участие

Документи
Техническо предложение 24-11-2015 11:18:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 24-11-2015 11:17:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал.5 24-11-2015 11:15:00 Изтеглете файл
Проект на договор 24-11-2015 11:13:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 24-11-2015 11:12:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1 24-11-2015 11:10:00 Изтеглете файл