ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП80-2015 Извършване на ремонтно строителни-монтажни работи - СБ Самоков към ТД ДР - гр.София

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез ТД ДР гр. София обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на "ремонтно строителни – монтажни работи” на площадково осветление, намиращо се на обект: складова база гр. Самоков към ТД ДР гр. София”