ПП49-2015 Измерване съпротивлението на заземителите от мълниезащитната уредба в ЦТБ Соколово

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация Приложение 1 02-09-2015 14:44:00 Изтеглете файл
Административни сведения Приложение 2 02-09-2015 14:43:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 3 02-09-2015 14:42:00 Изтеглете файл
Ценово предложение Приложение 4. 02-09-2015 14:41:00 Изтеглете файл
Проект на договор Приложение 5 02-09-2015 14:39:00 Изтеглете файл
Проект споразумение ЗЗБУТ Приложение 5-1 02-09-2015 14:39:00 Изтеглете файл