ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП49-2015 Измерване съпротивлението на заземителите от мълниезащитната уредба в ЦТБ Соколово

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ЦТБ с. Соколово, обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Измерване съпротивлението на заземителите от мълниезащитната уредба и съпротивлението на заземителите от защитни заземителни уредби в Централна техническа база с. Соколово”