ПП65-2015 Доставка за газьол за отопление, маркиран-червен - ЦТБ Соколово

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация - Приложение 1 19-10-2015 14:45:00 Изтеглете файл
Административни сведения - Приложение 2 19-10-2015 14:44:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 3 19-10-2015 14:44:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 4 19-10-2015 14:43:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение 5 19-10-2015 14:42:00 Изтеглете файл
Проект споразумение ЗЗБУТ - Приложение 5-1 19-10-2015 14:41:00 Изтеглете файл
Декларация съгласие - Приложение 6 19-10-2015 14:39:00 Изтеглете файл