ПП48-2015 Доставка на пожароизвестителна централа в складова база Дебелец към ТД ДР В. Търново

Документация за участие

Документи
Документация за участие 01-09-2015 13:31:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 1 01-09-2015 13:31:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 2 01-09-2015 13:30:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 3 01-09-2015 13:30:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 01-09-2015 13:30:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение № 5 01-09-2015 13:29:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 6 01-09-2015 13:28:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 7. 01-09-2015 13:27:00 Изтеглете файл
Проект на Договор - Приложение № 8 01-09-2015 13:26:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение - Приложение № 9 01-09-2015 13:25:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие - Приложение № 10 01-09-2015 13:24:00 Изтеглете файл