ПП44-2015 Доставка и монтаж на врати от алуминиева дограма и прозорци от PVC дограма - ЦТБ Соколово

Документация за участие

Документи
АКТ обр. 19 Приложение 9 04-08-2015 14:59:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗЗБУТ към договора 04-08-2015 14:59:00 Изтеглете файл
Проект на договор Приложение 8 04-08-2015 14:58:00 Изтеглете файл
Декларация вложени материали Приложение 7 04-08-2015 14:57:00 Изтеглете файл
Декларация застраховка професионална отговорност Приложение 6 04-08-2015 14:55:00 Изтеглете файл
Ценово предложение Приложение 5 04-08-2015 14:55:00 Изтеглете файл
Административни сведения Приложение 3 04-08-2015 14:54:00 Изтеглете файл
Техническо предложение Приложение 4 04-08-2015 14:54:00 Изтеглете файл
Методика за оценка на офертите Приложение 2 04-08-2015 14:53:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация Приложение 1 04-08-2015 14:53:00 Изтеглете файл