ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП44-2015 Доставка и монтаж на врати от алуминиева дограма и прозорци от PVC дограма - ЦТБ Соколово

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ЦТБ с. Соколово, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  „Доставка и монтаж на врати от алуминиева дограма и прозорци от PVC дограма в административната сграда на Централна техническа база с. Соколово със срок за изпълнение 3 работни дни от откриване на строителната площадка.