ПП57-2015 Доставка и монтаж на врати и прозорци за гр. Плевен

Документация за участие

Документи
Споразумение 02-10-2015 15:06:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 02-10-2015 15:05:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 1 02-10-2015 15:03:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност - Приложение № 2 02-10-2015 15:02:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47, ал.5 - Приложение № 3 02-10-2015 15:02:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 4 02-10-2015 15:00:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 5 02-10-2015 14:59:00 Изтеглете файл
Валидна застраховка по ЗУТ - Приложение № 6 02-10-2015 14:58:00 Изтеглете файл
Декларация за вложени материали - Приложение № 7 02-10-2015 14:57:00 Изтеглете файл
Акт образец 19 - Приложение № 8 02-10-2015 14:55:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 9 02-10-2015 14:06:00 Изтеглете файл