ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП57-2015 Доставка и монтаж на врати и прозорци за гр. Плевен

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД „ДР” гр. Плевен, обявява обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет Доставка и монтаж на врати от алуминиева дограма и прозорци от PVC дограма в административните сгради на СБ Ясен и Славяново и в КПП на СБ Славяново“.