ПП59-2015 Доставка и монтаж на PVC дограма - гр. Велико Търново

Документация за участие

Документи
Документация за участие 07-10-2015 16:31:00 Изтеглете файл
Техническо спецификация 07-10-2015 16:29:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 3 07-10-2015 16:28:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 07-10-2015 16:28:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 07-10-2015 16:27:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност - Приложение 9 07-10-2015 16:26:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение №7 07-10-2015 16:25:00 Изтеглете файл
Проект на Договор на доставка 07-10-2015 16:24:00 Изтеглете файл
Декларация 47 ал. 5-2 07-10-2015 16:23:00 Изтеглете файл
Споразумение ЗЗБУТ 07-10-2015 16:23:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие - Приложение №10 07-10-2015 16:19:00 Изтеглете файл