ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП59-2015 Доставка и монтаж на PVC дограма - гр. Велико Търново

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД „ДР” гр. Велико Търново, обявява обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет „Доставка и монтаж на PVC дограма с включено измазване (обръщане) на прозорците, комарници на панти и вътрешни подпрозоречни дъски в складова база Ресен и Павликени - склад Павликени към ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново”.