ПП7-2014 Доставка и обновяване на дезинфектанти по обособени позиции

Документация за участие

Документи
0.Документация - съдържание 05-11-2014 15:13:00 Изтеглете файл
01.Условия 05-11-2014 15:12:00 Изтеглете файл
05. Проект на договор 05-11-2014 15:11:00 Изтеглете файл
11.Техническа спецификация 05-11-2014 15:10:00 Изтеглете файл
02.Ценово предложение 05-11-2014 15:09:00 Изтеглете файл
04. Оферта 05-11-2014 15:08:00 Изтеглете файл
06. Декларация чл. 47, ал. 5 от ЗОП 05-11-2014 15:08:00 Изтеглете файл
07. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 05-11-2014 15:07:00 Изтеглете файл
08. Образец на техническо предложение 05-11-2014 15:06:00 Изтеглете файл
09. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 05-11-2014 15:05:00 Изтеглете файл
Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 05-11-2014 15:03:00 Изтеглете файл
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП 05-11-2014 15:00:00 Изтеглете файл