ПП6-2014 Доставка на инструменти за почистване по обособени позиции

Документация за участие

Документи
Декларация за участие или неучастие на подизпълнители 05-11-2014 14:33:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност 05-11-2014 14:31:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП 05-11-2014 14:31:00 Изтеглете файл
Проект на договор 05-11-2014 14:30:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 05-11-2014 14:30:00 Изтеглете файл
Оферта 05-11-2014 14:29:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 05-11-2014 14:29:00 Изтеглете файл
Представяне на участника 05-11-2014 14:27:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 05-11-2014 14:27:00 Изтеглете файл
Условия 05-11-2014 14:27:00 Изтеглете файл
Съдържание 05-11-2014 14:25:00 Изтеглете файл