ПП16-2014 Техническо обслужване на пожарогасители - ТД ДР София

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация 24-11-2014 15:08:00 Изтеглете файл
Декларация 24-11-2014 15:07:00 Изтеглете файл
Проект на договор 24-11-2014 15:06:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 24-11-2014 15:05:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 24-11-2014 15:04:00 Изтеглете файл