Фумигация, дезинсекция и дератизация

Документация за участие

Документи
Документация за участие 18-09-2014 15:40:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 18-09-2014 15:39:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 18-09-2014 15:39:00 Изтеглете файл
Методика 18-09-2014 15:38:00 Изтеглете файл
Оферта 18-09-2014 15:37:00 Изтеглете файл
Проект на договор 18-09-2014 15:36:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 5 от ЗОП 18-09-2014 15:35:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 18-09-2014 15:34:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 18-09-2014 15:34:00 Изтеглете файл