ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

Извършване на услуги по фумигация, дезинсекция и дератизация на зърнобази и други складови бази, сгради и площи

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), открива обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на услуги по фумигация, дезинсекция и дератизация на зърнобази и други складови бази, сгради и площи за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” по заявка на възложителя”