Техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

Документация за участие

Документи
Оферта автомобили Приложение №5 18-09-2014 14:23:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП 18-09-2014 14:22:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 18-09-2014 14:22:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 18-09-2014 14:21:00 Изтеглете файл
Проект на договор 18-09-2014 14:20:00 Изтеглете файл