Техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

Договори и споразумения

Документи
Техническо предложение на изпълнителя 28-10-2014 14:46:00 Изтеглете файл
Договор ДД-61-23.10.2014 28-10-2014 14:43:00 Изтеглете файл
Ценово предложение на изпълнителя 28-10-2014 14:41:00 Изтеглете файл