ПП-2014 Доставка на хигиенни материали за нуждите на ДА ДРВВЗ

Протоколи и доклади на комисията

Документи
Протокол за избор на изпълнител 29-09-2014 16:25:00 Изтеглете файл
Протокол за получаване, разглеждане и оценка на офертите за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни материали за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”